FİBER (ELYAF) KATKI SİSTEMİ

Gerek dünyada gerekse ülkemizde artan trafik hacmi ve dingil yükleri nedeniyle yollarda oluşan tekerlek izleri yani oluklanmalar, üst yapıda oluşan en önemli bozulmalardan kabul edilmektedir. Bu yüzden tekerlek izi oluşumunu azaltmak ve yolların ömrünü arttırmak amacıyla, yüksek dane teması ve kenetlenmeyi sağlayan ve yüksek bitüm oranına sahip stone mastic (Taş Mastik) kaplamalar geliştirilmiştir. Genellikle ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda tercih edilmektedir. SMA karışımlar % 70 – 80 oranında kaba agrega , % 20 – 30 ince agrega ve % 6 – 7 gibi yüksek bitüm içeren kesikli gardasyona sahip karışımlardır. Agrega iskeletinin kaba mıcırdan oluşması agrega parçacıkları arasında daha fazla boşluk olmasına neden olmaktadır. Bu boşluklar ise mastik harç denilen ince agrega, filler, bitüm veya modifiye bitüm ile bitümün akmasını engelleyen elyaf ile doldurulmaktadır. SMA’da kullanılan yüksek miktardaki bitümün agrega üzerinden akmasını önlemek ve malzeme içerisinde homojen bir dağılım sağlamak için çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır (selülozik fiberler, mineral fiberler). Bu katkı maddelerinin üretim için gerekli miktarda tartılıp miksere şarj edebilmek için farklı sistemlerde üretmiş olduğumuz Fiber Katkı Sistemi her marka batch tipi plente akuple edilebilmektedir.

-Kolay kurulum ve her marka batch tipi asfalt plentine kolay adaptasyon,

-Agrega kantarına bağlı olarak her batch için otomatik tartım ve miksere şarj edebilme,

-Operatör paneli üzerinden üretime katılacak polyester fiber malzeme miktarını ayarlayabilme,