JET-PULSE -TORBALI TİP / TOZ FİLTRE SİSTEMLERİ

Toz veya gaz olarak ortaya çıkan atıklar iki sebepten dolayı filtre edilmeleri açısından önem arz ederler. Bu sebepler aşağıda açıklanmış olup öncelikli olarak bu veriler analiz edilerek Filtreleme Sistemi projelendirmesine başlanır. Daha sonraki aşamada ise tozun cinsi, fiziksel, kimyasal özellikleri gibi ana kriterler analiz edilerek uygun filtre büyüklüğü ve cinsi seçilir.

Bu tip filtreler tamamen kuru ortamda, değişik türdeki(filtre edilecek tozun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre seçilir) suni elyaflardan iğneleme yöntemiyle elde edilen(İğneli Keçe) filtre elemanları ile filitrasyon olayını gerçekleştirir. Filitrasyon sırasında zamanla filtre torbalarının dış yüzeyinde biriken tozlar ise basınçlı hava kullanılarak(Jet-Pulse Tekniği) otomatik olarak temizlenir. Filitrasyon şu şekilde gerçekleşir:

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistemin sonunda bulunan(filtreden sonra) vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder.

Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden geçerek üst kısımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar (Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer)

Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden Hava Kilidi(Air-Lock) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır. Bu hava darbeleri torba üzerinde iki tür etki sağlar:

Basınçlı havanın torba üzerinde yarattığı titreşim ve buna bağlı olarak torba yüzeyindeki tozların dökülmesi,
Torba iç yüzeyine dağılan basınçlı havanın torbayı şişirmesi ile birlikte iç yüzeyden dış yüzeye çıkmaya çalışan havanın torba gözeneklerini açarak tozu dışarıya atması,
Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları ve süreleri ayarlanabilir. Genellikle torbalara sıralı pulse yerine şaşırtmalı pulse 1,3,5,7 – 2,4,6,8 gibi sıralamayla pulse yapılır.

Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle(negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Tel kafesler genellikle elektro galveniz kaplama yapılarak kullanılmaktadır. Torbaların montajı veya değiştirilmesi filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.

JET-PULSE TORBALI FİLTRE TİPLERİ

Genel olarak Jet-Pulse Torbalı Filtreler iki ana tipe ayrılmakla birlikte kendi aralarında da gruplara ayrılırlar:

TOZSUZLAŞTIRMA AMAÇLI FİLTRELER

MODÜLER TİP PAKET FİLTRELER: Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 500 m3/h ile 6.000 m3/h aralığında değişir. Bir veya iki noktadan vakum edilecek küçük toz proseslerinde kullanılırlar. Kullanım alanlarından bazıları:

Gıda ve Plastik Sektörü,
Değerli Metal İşleme Sektörü,
Kimya Sanayi

MODÜLER TİP YÜKSEK KAPASİTELİ FİLTRELER: Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 6.000 m3/h ile 100.000 m3/h aralığında değişir. Çoklu noktalarda yapılan tozsuzlaştırma proseslerinde kullanılırlar. Bu noktaların her birinden bir davlumbaz ile vakum edilen toz, merkezi bir kollektör borusunda toplanarak filtreden geçirilir:

KULLANIM ALANLARI:

Çimento Sanayi,
Demir-Çelik Sanayi,
Kimya Sanayi,
Maden Sanayi,
Asfalt Plenti Tesislerinde

ASFALT PLENTİ TESİSLERİNDE

Asfalt plentlerinde Döner Kurutucu (Drayer) dan kurutulmak için geçirilen geçirilen agreganın içindeki filler malzeme ve atık yakıt gazlarını filitrelemek için kullanılan orta kapasiteli torbalı filtrelerdir. Asfalt plentlerinde kullanılan filtrelerin işlevi drayer içerisinde oluşan alevin sağlıklı bir şekilde oluşması ve agreganın istenilen sıcaklığa çıkarılabilmesi için önem arz eder. Asfalt Plentlerinde tutulan filler malzeme asfaltta bağlayıcı eleman olarak kullanıldığından dolayı ya filler silosuna ya da kule katına kovalı elevatör vasıtasıyla depo edilmektedir. Filtre depo ara mesafeleri göz önüne alınarak elevatöre alternatif havalı nakil sistemleride kullanılabilmektedir.

MODÜLER TİP ÖZEL İMALAT PROSES FİLTRELERİ: Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 100.000 m3/h ile 800.000 m3/h aralığında değişir. Bu tip filtreler standart bir ölçü veya kapasite aralığında olmayıp tamamen özel olarak dizayn edilirler. Çimento ve Demir-Çelik Sektöründe kullanılırlar:

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Çimento fabrikalarında Değirmen veya Seperatör çıkışlarında komple proses tozunun pnömatik olarak emilerek içinden geçirildiği (toz ile havayı taşıma sonrasında birbirinden ayırmak için) çok büyük kapasiteli torbalı filtrelerdir. Değirmende öğütülerek üretilen çimentonun tamamı bu filtreden geçtiği için filtre torbalama yüzeyi çok yüksek seçilir.

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

Demir Çelik Sektöründe demir hurdaların veya demir cevherinin eritildiği potaların üstünden toz ve kurumu filtre etmek amacıyla kullanılırlar. Çok yüksek kapasiteli debi değerlerinde dizayn edilirler.

SİKLO-JET FİLTRELER :

Filtre edilecek tozun çok sıcak olması (filtre torbalarına zarar verecek kadar) veya kıvılcım/alev içermesi durumunda aynı gövde üzerinde filtre ve siklon ünitesi bütünleşik olarak dizayn edilir. Gövde yapısı silindiriktir. Filtre gövdesi aynı zamanda bir siklon vazifesi görür. Gövdeye giren tozlar önce siklon içinde dolaşarak torbalar gelmeden çökertilirler (Bu şekilde tozlar soğutulmuş ve kıvılcımları etkisiz hale getirilmiş olur) Daha sonra tozlar filtre torbalarından geçerek filtre edilirler. Debi aralıkları 3.000 m3/ ile 30.000 m3/h arasında değişir.

KULLANIM ALANLARI:

Demir Çelik Sanayii
Döküm Sanayii

SİLO ÜSTÜ /BUNKER ÜSTÜ VE BANT FİLTRELERİ

Bu tip filtreler bunkersiz olarak imal edilirler. Genel olarak dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Pnömatik olarak malzeme transportu yapılan silo veya bunkerlerin içinde biriken basıncı tahliye etmek için kullanılırlar.

Gövdeleri direk olarak silo veya bunkere bağlanır. Silo içine gelen toz + hava karışımı malzeme filtre tarafından çekilerek toz ve hava birbirinden ayrılarak, toz tekrar silo içine aktarılırken hava dışarı atılır.
Aynı şekilde bant filtreleride bunkersizdir ve bantlı konveyörlerin döküş ağızlarının üstüne veya havalı bantların üzerlerine koyularak çürük havayı tahliye etmek için kullanılırlar. 500 m3/h ile 5.000 m3/h kapasite aralıklarında imal edilirler.