Döner Kurutucu (Drayer) İmalatı

Özellikle Asfalt plentlerinde iyi ve homojen bir karışımın sağlanabilmesi için agreganın yaklaşık 160 C sıcaklığa kadar ısıtılması gerekmektedir. Bu işlem Döner kurutucularda gerçekleştirilmektedir. Agrega ısısının istenilen derecede sağlanabilmesi yapılan karışımın kalitesini endirek etkilediğinden Döner kurutucudan geçen agreganın homojen ve istenilen sıcaklığa ulaşması çok önem arzetmektedir. Bunun içinde Döner kurutucuların iç kova ve kürek dizaynlarının, çalışma eğiminin, çalışma devrinin, Isı kaynağının (Brülör alevinin) iyi oluşmasının önemi büyüktür.

Döner kurutucudan geçen agreganın kurutulması sırasında oluşan yakıt atık gazları ve bukarların kurutucu içerisinden tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu kurutucu içerisinde ısı alevinin sağlıklı oluşması için çok önemlidir. Bu işlem kurutucu giriş kısmından fan emişiyle sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Fan ile Döner kurutucu arasına filtre konulması çevre ve çalışma şartları bakımından çok ömemlidir. Agrega ısıtma için sıvı yakıt (fuel oil) ve doğalgaz kullanılabilmektedir. Doğalgazın olmadığı yerlerde taşıma LNG gaz da kullanılabilmektedir.

Firmamız Komple Döner Kurutucu imalatı yanısıra tesislerde bulunan mevcut kurutucularda bulunan sıkıntıları gidermek adına revizyon ve bakım onarım işlerini sağlıklı bir şekilde yapmaktadır.